Förebygg hörselskador med våra tips.

Örat är ett komplicerat organ både i form och funktion. Det är mycket som ska fungera för att vi ska höra och det är mycket som kan medverka till att vi får en hörselnedsättning. Nedsatt hörsel kan påverka språkutvecklingen hos barn och vår förmåga till verbal kommunikation.

Örats uppbyggnad kan delas in i 3 delar; ytteröra, mellanöra och inneröra. Örat fångar upp ljudvågor från omgivningen. Dessa ljudvågor sänds vidare till hjärnan där de blir tolkade som ljud.

Ytterörat

Ytterörat består av öronmussla och hörselgång. Ljudvågorna fångas upp av öronmusslan och skickas vidare genom hörselgången in till trumhinnan som sitter längst in i hörselgången

Mellanörat

Mellanörat är en luftfylld kammare med trumhinnan i den ena änden och det ovala och runda fönstret i den andra. Mellan dessa sitter de 3 hörselbenen som kallas städet, hammaren och stigbygeln. När ljudvågorna träffar trumhinnan vibrerar denna och sätter hörselbenen i rörelse. Det ovala fönstret vidarebefordrar ljudvågorna in i hörselsnäckan där hörselorganet sitter.

Innerörat

Innerörat är vätskefyllt och är format som en snäcka. I vätskan finns hörselorganet med ca 20 000 mikroskopiskt små hårceller som sätts i rörelse när det ovala fönstret sätter vätskan i rörelse. Denna rörelse utlöser elekriska signaler från hårcellerna till hörselnerven. Utsätts dessa hårceller för starkt buller dör de och kan aldrig återskapas. Därmed ökar risken att få tinnitus eller att få en annan allvarlig hörselskada.

4 goda råd:

  • Erkänn för dig själv att du hör dåligt.
  • Var öppen! Tala med andra om att du hör dåligt.
  • Ställ krav på din omgivning. Det ska tas hänsyn till dig, så att du kan känna dig lika delaktig i samtalen som alla andra.
  • Använd hörselskydd! Det är det lättaste sättet att förebygga allvarlig hörselskada.

Oronpropp.se har ett stort sortiment hörselskydd som ger dig och ditt barn det skydd ni behöver mot buller, för hög musik och annat oljud! I vår webbshop hittar du även öronproppar som kan göra din (motorcykel)resa mer bekväm. Oronpropp.se har alltid bäst pris!