Är det klokt att bära båda hörselskydden?

Det teoretiska svaret? Ja. Det praktiska svaret? Sällan. I den här artikeln får du läsa varför antingen öronproppar eller hörselkåpor oftast räcker, när det är klokt att kombinera båda och varför varje ben i din kropp faktiskt är ett extra öra.

Öronproppar

De består av engångsöronproppar, silikonöronproppar, filteröronproppar, detekterbara öronproppar och öronproppar med nyckelband.

Hörselkåpor

Består av passiva hörselskydd och elektroniska hörselskydd.

Hörselskydd kontra öronproppar

Om det omgivande bullret är över 80 decibel bör hörselskydd övervägas. Valet beror på flera faktorer, bland annat hur mycket buller som ska minskas. Öronproppar av skum dämpar i genomsnitt 28 dB och hörselskydd har ett genomsnittligt dämpningsvärde på 23 dB. Detta innebär att det vanligtvis inte är nödvändigt att bära öronproppar och hörselkåpor samtidigt, eftersom en av dessa skyddsanordningar redan är tillräcklig. I de flesta fall är bullret inte högre än 105 dB och det räcker med endera av dem, t.ex. en bra hörselskyddsmössa eller en väldämpande öronpropp, för att hålla sig under 80 decibel.

Kombinera

Det är bara nödvändigt att kombinera hörselskydd om bullret överstiger 105 decibel. Det är dock viktigt att inse att dämpningsvärdena för de två produkterna inte bara kan adderas. Om man t.ex. använder en hörselskyddsmössa med en dämpning på 22 dB i kombination med öronproppar med en dämpning på 28 dB kommer man inte att få en total dämpning på 50 dB, vilket är omöjligt. Som riktlinje kan man anta att ett andra hörselskydd bör ge högst 5 dB till det första skyddets dämpning. Se följande tabell för mer information.

Men när kan du kombinera dem?

Allt detta leder oss till följande slutsats. Det är klokt att kombinera öronproppar med hörselskydd i följande fall:

  • Om bullret är högre än 105 decibel.
  • Om du arbetar med högt buller med mycket låg frekvens, som till exempel förekommer i närheten av stridsflygplan eller som orsakas av skjutvapen. Detta beror på att det har visat sig att vid lågfrekvent buller är mervärdet av ett andra hörselskydd störst, ibland upp till 10 dB.
  • Om du är orolig för hur hörselskydden används. Praktiken visar nämligen att dämpningsvärdena på hörselskyddets förpackning inte alltid uppnås. Detta beror till exempel på att öronpropparna ibland inte passar ordentligt. I detta fall kan det vara bra att vara försiktig och kombinera hörselskydd.
  • Om du använder hörselskydden inte för att skydda utan för att vila och koncentrera dig.