Hörseln är ett av våra viktigaste sinnen och gör det möjligt för oss att kommunicera med vår omgivning. Hörselnedsättning kan ha en stor inverkan på vårt dagliga liv och kan leda till social isolering, depression och andra hälsoproblem. Fredagen den 3 mars är World Hearing Day: en dag för att öka medvetenheten om vikten av att höra och effekterna av hörselnedsättning. Den här dagen uppmuntras vi alla att vidta åtgärder för att skydda och bevara vår hörsel.

Varför är det så viktigt att höra?

Hörseln har en viktig funktion i vårt dagliga liv. Det gör att vi kan kommunicera med andra, njuta av musik och andra ljud och vara medvetna om vår omgivning. Hörselnedsättning kan dock ha en betydande inverkan på vårt dagliga liv. Den kan till exempel leda till missförstånd i kommunikationen, vilket kan få oss att känna oss isolerade och ha svårt att få kontakt med andra. Hörselnedsättning kan också vara farlig i vissa situationer, till exempel när vi går över en trafikerad gata eller hör ett varningslarm. Det är därför viktigt att vara medveten om vår hörsel och kunna upptäcka och behandla hörselnedsättning tidigt.

Tips för att skydda din hörsel

Det finns flera sätt att skydda och bevara din hörsel. Här är några tips:

  • Bär hörselskydd: Om du arbetar i en miljö med hög ljudnivå eller regelbundet går på högljudda konserter eller evenemang är det mycket viktigt att bära hörselskydd. Öronproppar eller hörselskydd är hörselskyddsprodukter som stoppar tidiga hörselskador.
  • Minska exponeringen för höga ljud: Försök att begränsa volymen på din musik och andra ljudenheter, särskilt om du använder hörlurar eller öronsnäckor för musik. Om du befinner dig i en bullrig miljö, försök att inte höja volymen på din röst för att kompensera, utan sök dig istället till en tystare plats.
  • Ta regelbundna pauser: Om du utsätts för höga ljud under långa perioder, t.ex. när du arbetar med maskiner eller verktyg, ta regelbundna pauser för att ge din hörsel vila.
  • Få din hörsel undersökt regelbundet: Om du får din hörsel undersökt regelbundet kan du upptäcka hörselnedsättning i ett tidigt skede och förhindra att den förvärras. Det rekommenderas att man gör en hörselkontroll vartannat år.

Att skydda din hörsel är viktigt för att se till att din hörsel förblir frisk och att du kan fortsätta att njuta av alla ljud runt omkring dig. Genom att följa dessa tips kan du skydda dig mot skadliga ljud och förebygga hörselnedsättning.

Olika bullernivåer

Det är viktigt att veta att olika decibelnivåer utgör olika risker för vår hörsel. Bullernivåer över 85 decibel kan leda till hörselnedsättning om man utsätts för det under en längre tid. I följande översikt hittar du olika bullernivåer.

Vad ska du göra när din hörsel blir sämre?

Om du märker att din hörsel försämras är det viktigt att agera snabbt. Här är några åtgärder som du kan vidta:

  1. Gör ett hörseltest online: På webbplatsen oorcheck.nl kan du göra ett gratis hörseltest för att kontrollera om din hörsel fortfarande är bra.
  2. Boka tid hos en audiolog: Om du upplever symtom på hörselnedsättning, till exempel svårigheter att följa med i samtal eller höra mjuka ljud, boka tid hos en audiolog. En audiolog kan testa din hörsel och avgöra om du har hörselnedsättning.
  3. Överväg att använda en hörapparat: Om hörseltestet visar att du har en hörselnedsättning kan en hörapparat hjälpa dig att förbättra din hörsel. En audionom kan hjälpa dig att välja rätt hörapparat och justera inställningarna.
  4. Överväg ett cochleaimplantat: I vissa fall kan ett cochleaimplantat (CI) vara en effektiv lösning för personer med svår hörselnedsättning. Ett CI är en elektronisk anordning som skickar signaler direkt till hörselnerven.
  5. Sök stöd: Hörselnedsättning kan ha en stor inverkan på ditt liv och kan orsaka känslor av frustration, isolering och depression. Sök stöd från vänner, familj eller en professionell rådgivare för att lära dig att hantera dessa känslor och hjälpa dig att anpassa dig till livet med hörselnedsättning.

Genom att vidta snabba åtgärder och söka professionell hjälp kan du ta itu med hörselnedsättning och se till att du håller kontakten med din omvärld.

Kort sagt är det mycket viktigt att skydda sin hörsel och regelbundet kontrollera om man har hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan ha en stor inverkan på vårt dagliga liv och kan leda till social isolering och andra hälsoproblem. Lyckligtvis finns det flera sätt att skydda vår hörsel, till exempel genom att bära hörselskydd och minska exponeringen för höga ljud. Om du märker att din hörsel försämras är det viktigt att vidta snabba åtgärder och söka professionell hjälp hos en audionom. Genom att skydda och bevara vår hörsel kan vi fortsätta att njuta av alla ljud runt omkring oss och känna oss kopplade till vår omvärld.

Skydda din hörsel med våra produkter